Mediation & conflictmanagement in het bedrijfsleven

Positieve effecten

In een aantal onderzoeken is aangetoond dat conflictmanagement grote voordelen voor het bedrijfsleven oplevert.

Er is een nauwe relatie tussen dispute-wise management en economische aspecten [1]

Naast de besparing op de kosten in een concreet geschil zijn economische voordelen voor de gehele organisatie te realiseren door geschillen bedrijfsmatig te benaderen. Een bedrijfsmatige benadering wil zeggen dat per zaak wordt bekeken wat de beste wijze is om dit geschil op te lossen. Dispute-wise organisaties blijken betere relaties te hebben met klanten en zakenrelaties, evenals een hoge tevredenheid onder hun werknemers.

Deze kenmerken – die niet exact in geld zijn uit te drukken – leveren samen met de incidentele besparing op de (juridische) kosten voor een concreet geschil meetbare economische voordelen op voor de gehele organisatie. Dit komt tot uiting in de Price/Earnings-verhouding (P/E) van een onderneming, een meetlat voor de waarde van een onderneming.

Uit het genoemde onderzoek bleek dat de P/E-ratio van een dispute-wise organisatie in de praktijk 28 procent hoger ligt dan die van een gemiddelde beursgenoteerde Amerikaanse onderneming en 68 procent hoger dan de P/E-ratio van organisaties die in de bovengenoemde studie als ‘minst dispute-wise’ zijn gekarakteriseerd. Bedrijven die een bewust beleid op het gebied van conflictmanagement voeren, worden in het onderzoek aangeduid als ‘dispute-wise companies’.

Managers en ondernemers hebben dagelijks te maken met interne en externe conflicten en onderhandelingssituaties en hebben tools, skills en kennis van moderne conflictmanagement methoden nodig om daar adequaat mee om te gaan.

 

Corporate governance en Maatschappelijk verantwoord ondernemen [2]

Managers en ondernemers zullen ook toenemend met mediation en conflictmanagement te maken krijgen in het kader van corporate governance. Conflicten kunnen grote consequenties hebben voor ondernemingen. Om risico’s waaraan de onderneming blootstaat in het kader van conflicten te kunnen beheersen dient de onderneming controle te behouden op de wijze waarop conflicten worden opgelost.

Door de beslissing over de oplossing aan derden, zoals een arbiter of rechter, over te laten geeft men de controle over het proces en de uitkomst uit handen. Daarnaast wordt het conflict tot een juridisch geschil gereduceerd, met daaraan onlosmakelijk verbonden juridische oplossingen zoals ontbinding of een gebod tot nakoming van een overeenkomst, al dan geen veroordeling tot schadevergoeding, vaststellen dat er (geen) sprake is van een onrechtmatige daad, of een gebod of verbod op bepaalde handelingen. Een zakelijke oplossing wordt daarmee onmogelijk, terwijl het conflict meestal een intermenselijke en/of zakelijke oorzaak heeft.

Conflictoplossing en -beheersing zijn managementvraagstukken. Corporate Governance – extern én intern – en maatschappelijk verantwoord ondernemen vragen een uitgebalanceerd pakket van managementtools gericht op risicobeheersing, zoals conflictmanagement en mediation.

 

 

[1] American Arbitration Association (AAA) (2003). Dispute-Wise Management, Improving Economic and Non-Economic Outcomes in Managing Business Conflicts.
[2] Eijsbouts, A.J.A.J.A. Mediation en onderneming. Een management tool in corporate governance in C.J.M. Klaassen ea (red), Onderneming en ADR, Serie Onderneming en Recht deel 66. Deventer: Kluwer, 2011, p. 307-328.