Quotes

Mediation voor ondernemers

'Met mediation houd ik heft in eigen hand. Mediation is er niet alleen vóór ondernemers, het is ook ván ondernemers. Bij mediation staat het element ‘‘zelf oplossen'' centraal. Het belang van ondernemers bij mediation is primair gelegen in het feit dat de mogelijkheid geboden wordt controle te behouden over der oplossing van het geschil. Ondernemers slagen er in verreweg de meeste gevallen in om de geschillen zelf op te lossen. Maar niet altijd. Er kan sprake zijn van blokkades of van te sterke focus op de juridische aspecten, op recht in plaats van belang. In zo'n geval staat de ondernemer voor de keuze: leg ik het oordeel over mijn probleem in handen van een derde, of maak ik gebruik van mediation en houd ik het heft in eigen hand? Gesteld voor die keuze doet de ondernemer er mijns inziens verstandig aan te kiezen voor mediation.' 

Mr C.J.A. van Lede
 

Mediation en personeelsmanagement

‘Mediation kan veel ellende besparen. Bij conflicten tussen de werkgever en een werknemer lopen de gemoederen soms hoog op. Voor je het weet gaan de partijen 'bewijze' verzamelen. Dat gaat natuurlijk ten koste van de productiviteit. Een mediator is dan heel waardevol: hij herstelt de communicatie en brengt de nuance terug in de argumenten. Vaak blijken werknemer en werkgever dan toch hetzelfde doel na te streven, alleen op een heel andere manier. Bij ontslagregelingen kun je zo tijd en geld besparen, maar vooral veel energie. Bovendien creëert het ruimte voor een door beide partijen gerespecteerd en geaccepteerd afscheid. Dat is voor beiden beter.'

W.L. Krosenbrink
 

Mediation voor managers

‘Mediation hoort bij quality management. Bij mediation bepalen partijen zelf de oplossing voor hun geschil. De behandeling van een geschil kan daarom geïntegreerd worden in het management van het bedrijf. Mediation hoort bij ‘‘quality management''. Mediation richt zich niet op het eigen gelijk, maar op het vinden van een oplossing. Daarom biedt het de mogelijkheid, ook bij een geschil, de goede relaties te bewaren. Ik vind dat aspect van toenemend belang: in het moderne zakenleven wordt steeds meer geïnvesteerd in het opbouwen van duurzame relaties, of het nu leveranciers, klanten of joint venture partners betreft. Vaak ontstaat een gewilde onderlinge afhankelijkheid. Het vernietigen van dit soort relaties is dus eigenlijk een vorm van kapitaalvernietiging. Dat aspect maakt mediation als een managementtool steeds aantrekkelijker.'

Mr J.H. Schraven