Voorbereiding en Case Study

Voorbereiding op een mediation

Een goede voorbereiding kan in het navolgende mediationproces veel rendement opleveren. De selectie van de juiste de mediator is van cruciaal belang voor het slagen van de mediation. ACB besteedt bij het opstarten van de mediation veel aandacht aan het matchen van partijen en de juiste mediator. Samen met partijen of hun juridische adviseur gaat ACB na wat het gewenste profiel is van de mediator en welke mediator(s) vrij zijn om een zaak te begeleiden op de door partijen gewenste termijn.

Hier vindt u overzicht van waar u op moet letten bij de selectie van de juiste mediator en vooral hoe u uzelf optimaal voor kunt voorbereiden op de mediation procedure.

 

Case Studies

Ter illustratie hoe mediation in de praktijk werkt kunt u hier een aantal geanonimiseerde ACB case studies downloaden. Er wordt ingegaan op de setting: het type geschil en soort betrokken partijen. Daarnaast komen de standpunten waarmee partijen het geschil ingaan, de achterliggende belangen, de gekozen oplossing(en) en een aantal facts & figures zoals benodigde tijd, financieel belang en kosten aan bod.