Uw rol

Uw rol als manager

U kunt als manager met betrekking tot mediation diverse rollen vervullen*.

 

Manager als partij in een conflict

Ten eerste kan er een conflict ontstaan waar u zelf onderdeel van bent. Te denken valt aan een verschil van inzicht met een klant, verschil van mening met de eigen leidinggevende of een collega, of bij een belangentegenstelling tijdens een onderhandeling. Een manager kan ook vertegenwoordiger van de organisatie in een mediation zijn. Het is veel lastiger om een conflict te managen waarbij je zelf partij bent dan een conflict waar je als derde bij wordt betrokken. Als derde kun je beter afstand nemen van je eigen gevoelens en wensen. Doordat je minder belang hebt bij de uitkomst kun je als derde neutraler en beter luisteren. Je kunt de betrokkenen ondersteunen door de emotionele en inhoudelijke kanten van het conflict te scheiden. Dit is lastiger als je zelf onderdeel bent van een conflict, maar is te leren door goed voor te bereiden.

 

Manager als bemiddelaar, conflictcoach of geschilbeslisser

Daarnaast kan een manager erbij worden geroepen als anderen een conflict hebben om te bemiddelen, advies te geven of te beslissen hoe het conflict opgelost moet worden; je bent dan bemiddelaar, conflictcoach of adviseur. Bijvoorbeeld als je tussenbeide komt in een conflict tussen medewerkers, collega's, verschillende aqfdelingen of een medewerker en een klant. Inzicht en het ter beschikking hebben van voldoende tools zorgen ervoor dat je tijdig in kan grijpen in onproductieve conflicten en het positieve potentieel uit conflicten, zoals het stimuleren van nieuwe ideeën, goed benut. Daarnaast zijn deze technieken waardevol bij het samenwerken met collega's, efficiënt leiden van een vergadering of brainstorming, omgaan met je eigen leidinggevende en uiteraard bij gesprekken met de klant.

 

Manager als doorverwijzer

Ten slotte kan de manager de rol vervullen van doorverwijzer. Hij signaleert het probleem en ondersteunt de betrokkenen om de juiste instantie of methode te identificeren die hen kan ondersteunen om het conflict op te lossen. Het sluitstuk hiervan is preventieve maatregelen nemen door bijvoorbeeld een conflictmanagementsysteem te introduceren.

 

* Hoofdstuk I-6.2 uit:  Toolkit Mediation. Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar. M.A. Schonewille. 3e druk 2012, BOOM Juridische Uitgevers Den Haag. Met toestemming overgenomen.