Conflictscan

De geschiktheid voor mediation is niet te screenen aan de hand van harde persoonskenmerken of feitelijke kenmerken van de zaak. Belangrijk is dat de betrokkenen een oplossing willen zoeken voor hun conflict en dat ze onderhandelingsbereid zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit de belangrijkste factoren voor het slagen van een mediation zijn. Een belemmerende factor lijkt het aantal partijen te zijn: hoe meer (procespartijen), hoe kleiner de kans van slagen.

Daarnaast is het van belang de juiste mediator te vinden voor uw conflict. Welke verschillende vormen van mediation en mediationstijlen er in de basis zijn vindt u hier.

Hier vindt u een aantal checklists die u kunnen ondersteunen bij het maken van een keuze voor of tegen mediation.

* De kosten-batenanalyse is met toestemming overgenomen uit:  Toolkit Mediation. Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar. M.A. Schonewille. 3e druk 2012, BOOM Juridische Uitgevers Den Haag.