Mediation

Mediation is een gestructureerd onderhandelingsproces onder leiding van een onafhankelijke mediator. Partijen zoeken onder begeleiding van een neutrale derde naar een oplossing voor hun geschil. Tijdens de mediation houdt het management de controle over en de verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing voor het geschil.

Mediation kan ook zeer goed ingezet worden in een stadium voordat een conflict geëscaleerd is. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een onderhandelingsproces. Zelfs als het geschil al is voorgelegd aan de rechter of arbiter, kan mediation alsnog een rol spelen.

Het is geschikt voor het oplossen van externe commerciële geschillen én van interne conflicten bijvoorbeeld in arbeidsrelaties.

Mediation is een vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR is de verzamelnaam voor een aantal procedures waarbij de betrokkenen zelf een geschil oplossen zonder dat een derde een verplichte oplossing oplegt.

Om te voorkomen dat discussies ontstaan nadat een concreet conflict ontstaan is, wordt het bij bedrijven steeds meer gebruikelijk een mediation clausule op te nemen in de contracten die zij afsluiten.

Video demonstratie openingsfase mediation