Vinden van een mediator

De zoektocht naar de juiste mediator

Er is een conflict gerezen en die wilt u oplossen met mediation, maar welke mediator is geschikt voor het gerezen probleem?

De mediator is een procesbegeleider die een erkende mediation opleiding met succes heeft afgerond. De ACB mediator heeft ervaring met het sturen van zware onderhandelingsprocessen binnen het bedrijfsleven. Desgewenst krijgt men een mediator die inhoudelijke expertise over het onderwerp van het conflict heeft. Ook het inschakelen van een puur faciliterende mediator kan voordelen hebben.

Per zaak moet dan ook worden bezien welke mediator en mediation stijl aan te bevelen is. Net als in het “gewone” recht is geen zaak hetzelfde. De mediator oordeelt niet over de juridische of zakelijke merites van het geschil. Als beide partijen daar uitdrukkelijk om vragen, kan de mediator een inhoudelijk advies geven. In verband met het vereiste van neutraliteit van de mediator is dit echter zelden aan te raden. Daarin verschilt het sterk van arbitrage, wat vele bedrijfstakken kennen.

Hoe vind ik een goede mediator?

Voor het vinden van de juiste mediator kunt u o.a. gebruik maken van de IMI decision tree.

De Engelse interactieve decision tree 'Finding the right mediator' kunt u op de webite van het IMI raadplegen.