Uw rol

De rol van u, als bedrijfsjurist, tijdens een mediation

Een jurist kan de initiator zijn waardoor een cliënt kiest voor mediation. Als een cliënt eenmaal prijs is in zo’n mediation, kan de jurist optreden als zijn coach en hem voorbereiden op de mediation. Ook tijdens het exploreren en beoordelen van keuzemogelijkheden die zich tijdens de mediation aandienen, kan de juridisch adviseur een waardevolle rol vervullen. Het is van belang om tijdens de mediation altijd voor ogen te houden dat de mediator niet beslist hoe het geschil opgelost wordt. De belangrijkste opgave van raadslieden is ervoor te zorgen dat alle belangen op tafel komen.

Indien u meer kennis wilt vergaren als jurist ten aanzien van uw rol tijdens mediation is er op deze website een sectie literatuur. Hier kunt u onder meer de ADR gids voor het bedrijfsleven downloaden. Deze dient ter ondersteuning bij de keuze voor of tegen mediation en tevens om uzelf en uw cliënt optimaal op een mediation voor te bereiden.

 

Assessments

Het is mogelijk om als bedrijfsjurist meer bekend te raken met mediation door zelf ook assessments te volgen. Op deze manier kunt u ook aan uw eigen vaardigheden werken ten aanzien van mediation en dit toepassen in de bedrijfsstructuur.