Fasen

De conflictescalatiefasen

Voor het analyseren van conflictgedrag bied het diagnose-instrument van Glasl een goede basis. De escalatietrap loopt naar boven en niet naar beneden. op elke trede worden diepere, instinctieve lagen geactiveerd. Verder naar beneden vallen, kost minder inspanning dan samen weer omhoog klimmen. Hoe verder betrokkenen zijn afgedaald hoe meer vaardigheden, technieken en geestkracht nodig zijn om het escalatieproces om te keren.

De kracht van dit model is dat het inzichtelijk maakt dat het in een conflictsituatie niet helpt naar schuldigen te zoeken, maar dat de betrokkenen op een bepaalde manier op elkaar reageren. De samenhangende kenmerken van de negen treden vormen een instrument om te analyseren hoe ver een conflict is gevorderd. Een enkel kenmerk op zichzelf kan een eerdere of latere fase optreden.

 

De fasen van een mediationproces

Een mediationprocedure doorloopt schematisch verschillende fasen die tijdens een mediation in duur en volgorde kunnen variëren. De indeling in fasen staat dus niet vooraf vast. Soms worden alle fasen binnen een mediationsessie doorlopen, soms maar een of een aantal daarvan. Daarnaast moet je tijdens een mediation ook vaak weer terugschakelen naar een eerdere fase; wanneer tijdens het genereren van opties de emoties tussen partijen voortdurend hoog oplopen bijvoorbeeld of als tijdens het bereiken van overeenstemming blijkt dat toch niet alle belangen op tafel liggen.

 

Fase 1 pre-mediationfase

  • voorbereiding, afspraken maken: intake van zaken en pre-mediation planning)

Fase 2 openingsfase

  • introductie door de mediator en eerste inventarisatie van de conflictkwesties (checklist openingsstatement en onderhandelingsagenda, verschillende perspectieven en blocking issues en conflictoorzaken analyseren.

Fase 3 exploratiefase

  • uitwisseling tussen partijen en exploratie van de belangen (structureren van de belangen, omgaan met emoties en technieken en interventies als lastig ervaren partijen met moeilijke tactieken)

Fase 4 optiefase

  • genereren van opties

Fase 5 onderhandelingsfase

  • objectieve criteria en onderhandeling (overeenstemming bereiken, impasses doorbreken en onderhandelen)

​Fase 6 afsluitingsfase

  • overeenstemming bereiken, afspraken vastleggen en afsluiting.

Fase 7 follow-up en implementatie

  • afstemmen met de achterban, in het geval van meerpartijenmediation.