Mediation

Waarom bedrijfmediation?

Een advocaat probeert voor zijn cliënt een oplossing te vinden die het minst kostbaar is en die ook op de lange duur goed uitwerkt. Niemand is gebaat bij jarenlange procedures die onzekerheid geven over de afloop. In eerste instantie zijn het vaak de cliënten die niet enthousiast zijn om mediation “te proberen” omdat zij veelal nog onbekend zijn met deze methode van conflictoplossing.

Onderzoek wijst uit, dat cliënten - en ook de tegenpartij(en) – de advocaat vaak dankbaar zijn omdat hij de optie mediation heeft voorgelegd. En een tevreden cliënt voor wie mediation tot een snelle oplossing heeft geleid, komt weer bij de advocaat terug, ook zonder dat er sprake is van een geschil. Bijvoorbeeld voor advies over het omgaan met een ondernemingsraad of vragen over milieukwesties, de mededingingswet of algemene leveringsvoorwaarden.

  • Mediation is snel en efficiënt;
  • Eigen “business” oplossingen (win-win), in plaats van juridische beslechting;
  • Een neutrale derde kan beter onderscheiden tussen emotionele en inhoudelijke aspecten (vinden van de ‘blocking issues’);
  • Focus op belangen & toekomst in plaats van op (juridische) standpunten & verleden;
  • Een mediator kan separaat met partijen spreken (‘caucus’), waardoor de echte belangen op tafel kunnen komen;
  • Partijen behouden zelf controle over conflict en oplossing;
  • Een mediation biedt vertrouwelijkheid;
  • Zakelijke relaties kunnen behouden blijven;
  • Relaties kunnen zorgvuldig worden beëindigd.

 

Welke mediation stijlen zijn er?

Iedere mediator heeft een eigen benadering van het mediationproces. Deze is bij voorkeur bewust gekozen, maar kan ook onbewust zijn. Een mediator heeft eigen strategieën en tactieken, een eigen manier van optreden en reageren. Daardoor is niet iedere goede mediator geschikt voor elk geschil en alle partijen. Er zijn verschillende soorten mediators, zo is te denken aan taakgerichte mediators en relatie-of communicatiegerichte mediators. Het ligt aan de wijze waarop partijen hun conflict willen oplossen en waar het conflict geschikt voor is. Natuurlijk kleven aan elke vorm van mediation voor en nadelen. Met behulp van de Riskin Grid kunt u bepalen welke vorm van mediation het meest geschikt is voor uw conflict.