Managers met veel onderhandelingservaring hebben voordeel

Fabel:

Een mediator wordt ingeschakeld als het management gefaald heeft in de onderhandeling.

Feit:

Tijdens de mediation houdt het management de controle over en verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing voor het geschil. Delegatie van een conflict aan een derde (rechter, arbiter of advocaat) leidt vaak tot “mentaal afstand nemen” van het conflict. Mediation vraagt een intensieve betrokkenheid van de managers bij de procedure. Tijdens de mediation kunnen zij hun managementvaardigheden en know how inbrengen om een oplossing te vinden die het karakter heeft van een business deal. Het geschil is daarmee geen juridisch probleem, maar een managementvraagstuk. Een succesvolle mediation wordt zo een zakelijk succes voor het management van alle betrokken partijen. Naast dit zogenaamde empowerment effect, leidt het ook tot continuïteit van een zakelijke relatie.

Bovendien kan mediation ook zeer goed ingezet worden in een stadium voordat een concreet conflict geëscaleerd is. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een onderhandelingsproces.