Bij ijzersterke juridische positie kan mediation voordeel bieden

Fabel:

Het aanbod om te mediëren is een bewijs van een zwakke (juridische) positie.

Feit:

Het aanbod te mediëren is een bewijs van de wens om alsnog in een gestructureerd proces van onderhandelen zelf tot een oplossing te komen. Mediation sluit de weg naar de arbiter of rechter niet uit. Het aanbod biedt partijen het vooruitzicht de voordelen van mediation te genieten zonder  hun rechten prijs te geven.

Het is meestal raadzaam om een machtspositie niet uit te buiten. Vooral als je elkaar weer tegen kunt komen. Er wordt vaak jaren geïnvesteerd in het opbouwen van een goede zakelijke relatie. Een relatie is dus geld waard voor een bedrijf. Een juridische procedure kan die relatie kapot maken waarmee het een vorm van kapitaalvernietiging is.

In het bedrijfsleven wordt het dan ook steeds meer gebruikelijk om bij het afsluiten van contracten of bij het aangaan van een samenwerkingsverband, af te spreken dat partijen bij een geschil eerst mediation zullen toepassen. De opname van een ACB mediation clausule in een contract legt deze afspraak vast.