Een advocaat raadt zijn cliënten regelmatig mediation aan

Fabel:

Voor een advocaat betekend de afkorting ADR: “Alarming Drop in Revenues”. De advocatuur en mediation gaan per definitie niet samen. Een advocaat heeft er geen belang bij om een procedure snel af te handelen, omdat hij per uur betaald wordt.

Feit:

Een advocaat probeert voor zijn cliënt een oplossing te vinden die het minst kostbaar is en die ook op de lange duur goed uitwerkt. Niemand is gebaat bij jarenlange procedures die onzekerheid geven over de afloop. In eerste instantie zijn het vaak de cliënten die niet enthousiast zijn om mediation “te proberen” omdat zij veelal nog onbekend zijn met deze methode van conflictoplossing. Onderzoek wijst uit, dat cliënten - en ook de tegenpartij(en) – de advocaat  vaak dankbaar zijn omdat hij de optie mediation heeft voorgelegd. En een tevreden cliënt voor wie mediation tot een snelle oplossing heeft geleid, komt weer bij de advocaat terug, ook zonder dat er sprake is van een geschil. Bijvoorbeeld voor advies over het omgaan met een ondernemingsraad of vragen over milieukwesties, de mededingingswet of algemene leveringsvoorwaarden.