Het is een met waarborgen omkleed proces

Fabel:

Mediation is nieuw en derhalve een onzeker proces. Er is geen waarborg dat de mediator en de tegenpartij zich aan de regels, zoals de geheimhoudingsclausule, houden. In een eventuele navolgende procedure word ik met de feiten uit de mediation geconfronteerd. Bovendien ben ik aan de mediator en zijn goodwill overgeleverd.

Feit:

Mediation is in Nederland nog een relatief nieuw instrument om conflicten te managen. Echter in het buitenland - met name in de VS en Engeland – wordt het al ruim twintig jaar met succes op grote schaal ingezet. Een mediator heeft geen wettelijk verschoningsrecht. Maar alle bij een mediation betrokken personen ondertekenen een overeenkomst waarin zij zich verplichten tot vertrouwelijkheid. In het reglement van ACB alsmede de gedragsregels voor mediators is deze geheimhouding nogmaals vastgelegd. De rechter honoreert de afspraak tot vertrouwelijkheid. De President van de Rechtbank Arnhem heeft in een Kort Geding bepaald dat informatie die gewonnen is uit een voorgaande mediation procedure niet tijdens een navolgend proces bij de rechter gebruikt mag worden.
Bovendien is een erkende mediator onderworpen aan tuchtrecht en een klachtenregeling.