Altijd het overwegen waard

Fabel:

Mediation is dé oplossing voor alle problemen.

Feit:

Mediation kan met succes ingezet worden in zowel externe commerciële geschillen, als in bedrijfsinterne geschillen, bijvoorbeeld bij conflicten rond arbeidsrelaties.

Het is altijd het overwegen waard of een geschil door mediation opgelost kan worden. Maar er zijn gevallen waarin het beter is een andere wijze van conflictoplossing te kiezen. Dit moet echter niet te snel aangenomen worden.

 

Mediation is vooral het overwegen waard:

  • als de betrokkenen snel een einde aan hun conflict willen maken;
  • als er sprake is van een langdurige relatie;
  • als geheimhouding van belang is;
  • als er meer dan twee partijen betrokken zijn.

Mediation is af te raden als een partij:

  • belang heeft bij een uitspraak van de rechter (precedent);
  • openbaar bewijs van eigen gelijk wil;
  • geen verantwoordelijkheid voor eigen besluiten kan dragen;
  • baat heeft bij vertraging en dit belang niet onderdeel van de mediation wil maken (geheime agenda).

Elk type geschil (bijvoorbeeld arbeidszaken, huurgeschillen, intellectuele eigendomskwesties, etc.) kan dus geschikt zijn voor mediation. Het hangt af van de omstandigheden en de betrokken partijen.