Anders dan schikken bij de rechter of via de advocaat

Fabel:

Een schikking tijdens een gerechtelijke procedure geeft meer zekerheid en houdt hetzelfde in als een mediation procedure.

Feit:

Een mediator kan separaat met alle partijen spreken (caucus). De mediator legt nooit een oplossing op. Partijen kunnen tijdens een caucus in alle openheid en vertrouwen met de mediator verschillende opties en oplossingsstrategieën exploreren. Het complete spectrum van business solutions kan aan bod komen wat vaak veel winstgevender is dan wanneer men is gebonden aan het beperkte spectrum van juridische oplossingen. Partijen zijn ten opzichte van de rechter, arbiter of bindend adviseur vaak terughoudender in het op tafel leggen van hun werkelijke belangen. Ze weten dat deze persoon uiteindelijk de beslissing voor partijen moet nemen. Dit is het grote verschil tussen mediation en een schikking bij de rechter. Daarnaast vindt een schikking bij de rechter of door advocaten vaak in een stadium plaats waarin de standpunten reeds verhard zijn doordat partijen al geruime tijd juridisch met elkaar “gevochten” hebben.