Partijen houden controle

Fabel:

De mediator draagt de oplossingen aan en beslist uiteindelijk voor de partijen. Hij geeft advies over de zakelijke of juridische merites van een geschil. Een mediator moet dus altijd een expert zijn in de inhoudelijke materie van een geschil. En het is van belang hem te overtuigen van de juistheid van het eigen standpunt.

Feit:

De mediator bewaakt, faciliteert en stimuleert het onderhandelingsproces tussen de partijen. Hierdoor creëert hij een klimaat waarbinnen partijen tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Partijen blijven “de baas” over de oplossing. De mediator geeft geen oordeel over de juridische of zakelijke merites van het geschil, tenzij hier uitdrukkelijk om wordt verzocht. Een mediator ondersteunt partijen bij het exploreren van verschillende opties. Echter, partijen beslissen zelf hoe zij het geschil willen beslechten.

Het gaat dus om een “expert in mediation” en niet om een “expert als mediator”.