Snel en efficient

Fabel:

Mediation is een procedure die nog eens ‘on top’ van een procedure bij de rechter of arbiter komt. Dit kost extra tijd en brengt meer kosten met zich mee.

Feit:

Meer dan 80% van de zaken die naar mediation gaan worden ook daadwerkelijk opgelost en wel gemiddeld binnen 5 tot 30 uur. In nog eens 10% van deze zaken komen partijen kort na de mediation procedure alsnog tot overeenstemming. Mediation is een snel en efficiënt proces. Bovendien zijn er ook in mislukte zaken vaak positieve effecten als een behoud van een relatie. De niet opgeloste zaken gaan vervolgens naar de rechter of arbiter. In een navolgende procedure hebben partijen vaak baat bij het feit dat er tijdens de mediation procedure duidelijkheid gekomen is over datgene waarover men het oneens is. De rechter kan dan met betrekking tot de kernvraag de knoop doorhakken. Een navolgend proces is vaak korter omdat het zich kan beperken tot de kern van de geschilpunten.