Feiten en fabels

Veel advocaten, juristen en managers weten inmiddels dat mediation een vorm van bemiddelen is. Een gestructureerd onderhandelingsproces onder leiding van een onafhankelijke coach: de mediator.

Mediation is een vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR). ADR is de verzamelnaam voor een aantal procedures waarbij de betrokkenen zelf een geschil oplossen zonder dat een derde een oplossing oplegt. Toch zijn er nog onduidelijkheden over wat mediation nu precies inhoudt. De meest hardnekkige fabels - en uiteraard de feiten - hebben wij voor u op een rijtje gezet onder deze pagina.