Aansprakelijkheidsrisico’s

Aansprakelijkheidsrisico’s advocaat/mediator in mediationtraject

Als advocaat valt u onder het tuchtrecht van de advocatuur. Dit blijft het geval indien u optreedt in een mediationtraject. Het is dus van belang om uw hiervan te vergewissen wanneer u een mediationtraject ingaat.

Op het moment dat u optreedt in een mediationtraject bent u echter niet enkel aan het reglement van de Orde van Advocaten onderworpen en is een enkele naleving van de regelgeving van de Orde van Advocaten niet voldoende om uw aansprakelijkheid uit te sluiten. Wanneer u als advocaat een mediationtraject ingaat doet u dit namelijk op basis van een overeenkomst (bij voorkeur schriftelijk). U bent derhalve ook gebonden aan hetgeen u afspreekt in het contract, e.g. boeteclausules bij schending geheimhoudingsplicht.

Daarnaast is het van belang te weten dat er in het vakgebied mediation sprake is van een reglement voor mediators waarop middels tuchtrechtspraak op wordt toegezien. Indien uw mediatior een NMI geregistreerde mediatior is vindt u hier het mediationreglement. Wanneer naar uw mening de mediator niet heeft voldaan aan de beroepseisen kunt u een klacht indienen over de NMI geregistreerde mediator.

Aan welke eisen het gedrag van mediators dient te voldoen vindt u in onderstaande gedragsregels.