Kosten-baten analyse

Als checklist:

Kruis zowel in de kolom mediation, als in de kolom rechtsgang / arbitrage de vakjes aan van de onderdelen uit deze checklist die van toepassing zijn op uw specifieke zaak. Dit geldt voor het formulier kosten en het formulier baten. U kunt dan in één oogopslag zien welke methode globaal meer voordelen heeft voor uw geschil.

Berekening:

Daarnaast kunt u de kosten per post proberen te becijferen om zo een gevoel te krijgen wat de totale kosten en baten zijn van de verschillende methoden. Doe dit ook voor beide kolommen op het formulier kosten en het formulier baten.

Hier kunt u de kosten-batenanalyse vinden.