Voorbereiden

Cliënt voorbereiden voor een mediation

Voor een cliënt is een mediation vaak een nieuwe ervaring. Het is daarom van belang dat u de volgende zaken in acht neemt:

 • Nadruk leggen op toekomst en belangen ipv op verleden en (juridische) standpunten
 • Voorlichten over verloop mediation proces;
 • Reality testing, hoe groot is de kans dat de rechter het verzoek honoreert / procesrisico’s;
 • BATNA invullen: Best Alternative To Negotiated Agreement. Wat houdt het alternatief in – rechter of schikken –, zowel qua inhoud als procedure. Kosten, duur, getuigenverhoor. Wat houdt dit (non) financieel voor de organisatie in;
 • Vertegenwoordigingsbevoegdheid, onderhandelingsruimte en invloed evt. achterban vaststellen;
 • Waar gaat het hier om;
 • Wat zou er moeten gebeuren om het conflict op te lossen;
 • Waarom wil de cliënt dit (belangen cliënt exploreren);
 • Hoe ziet de wederpartij dit, welke belangen heeft deze;
 • Benaderingswijzen voor oplossingen bekijken;
 • Wie moeten bij de mediation aanwezig zijn (achterban, wie neemt wederpartij mee?);
 • Keuze advocaat wel of niet  aanwezig tijdens mediation
  (vb uit kostenargumenten, cliënt moet in staat zijn eigen belangen te verwoorden en te behartigen);
 • Ondersteuning cliënt bij opstellen profiel en keuze van mediator c.q. instituut dat mediation begeleidt;

 

Zelf voorbereiden op een mediation

Als advocaat is het van belang goed en gedegen voorbereid aan het mediationtraject te beginnen. De volgende opsomming helpt u bij het voorbereiden van een mediation:

 • Definieer inhoudelijke kwesties / doelstellingen
 • Lijst van feiten die kunnen helpen
 • Beperk de "hoeveelheid papier"
 • Overzicht punten die aan de orde kunnen / moeten komen
 • Beoordeel eigen positie per punt
 • Analyseren behoeften / doelstellingen wederpartij
 • Plan de eigen strategie wat betreft de informatiestroom (wanneer breng ik welke informatie in de mediation in, wat is  iets voor caucus, moet ik eerst een feit, vb inbreuk, bij de rechter vast laten stellen?)
 • Ken de eigen zwakke punten en gevoeligheden