Zelftest

Zelftest voor cliënten

Naast het advies van de juridisch adviseur is het bij mediation van belang dat de betrokken partijen zelf een bewuste keuze voor mediation maken. Deze zelftest kan uw cliënt ondersteunen bij de beslissing of men mediation wil beproeven.

Zelftest mediation

Bij de beslissing of voor uw geschil mediation de juiste methode is spelen een aantal factoren een rol. Belangrijk is vooral dat u het conflict op wil lossen en bereid bent daarover te onderhandelen. Mediation is altijd het overwegen waard. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het beter is een andere wijze van conflictoplossing te kiezen. Dit moet echter niet te snel aangenomen worden. Vaak is de ene partij er bijvoorbeeld van overtuigd dat de ander niet tot overleg bereid is, terwijl dat in werkelijkheid wel zo is.

Is mediation de juiste methode om mijn conflict op te lossen?

Ja, want:

 • Ik ben bereid om te onderhandelen;
 • Ik heb er belang bij om het conflict op te lossen;
 • Er zijn mogelijkheden voor een redelijke oplossing;
 • Ik wil een snelle oplossing;
 • Ik vind het prettig om de oplossing in eigen hand te houden;
 • Ik wil een oplossing die niet juridisch van aard is;
 • Er is een langdurige relatie met de andere partij;
 • Ik heb in de toekomst vaker met de andere partij te maken;
 • ik wil graag een oplossing die ook voor de toekomst bruikbaar is;
 • Ik verwacht zo een betere oplossing dan via een rechterlijke uitspraak / inschakelen vertrouwenspersoon / inschakelen advocaat;
 • Er is sprake van communicatiestoringen;
 • Ik vind het belangrijk dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt;

​Als u minimaal twee keer ja aangekruist heeft is mediation voor u zeker het overwegen waard.

Nee, want:

 • Het is belangrijk dat een rechter zich over deze zaak uitspreekt, want het gaat bijvoorbeeld om uitleg van een nieuwe regelgeving of ik heb een uitspraak nodig die ook ten opzichte van derden geldt;
 • Ik wil mijn eigen gelijk openbaar bewijzen;
 • Een eerdere mediation poging is mislukt;
 • Ik heb geen enkele onderhandelingsvrijheid;
 • Ik wil de zaak niet snel oplossen en dit ook niet tijdens de mediation ter sprake brengen

Ik weet het niet zeker, want:

 • ik weet niet wat mediation nu precies inhoudt en wat ik moet doen;
 • ik vraag me af hoeveel ruimte er is om te onderhandelen;
 • ik zie weinig mogelijkheden voor een oplossing;
 • ik weet niet of de andere partij wel wil meewerken;

Wilt u meer informatie of uw twijfel met iemand bespreken, overleg dan met iemand uit uw omgeving, uw advocaat, de afdeling P&O of juridische zaken, ACB, of een vertrouwenspersoon.

Een printbare PDF versie hiervan treft u hier aan.