Criteria en spelregels

Criteria bij de selectie van een mediator

Een goede voorbereiding kan in het navolgende mediationproces veel rendement opleveren. De selectie van de ‘juiste’ mediator is van cruciaal belang voor het slagen van de mediation. Het is van belang om bij het initiëren van de mediation veel aandacht te besteden aan het matchen van partijen en de juiste mediator. Samen met partijen of hun juridische adviseur kunt u nagaan wat het gewenste profiel is van de mediator en welke mediators vrij zijn om een zaak te begeleiden op de door partijen gewenste termijn. Hier vindt u een overzicht van waar u op moet letten bij de selectie van eenmediator.

 • Vertrouwen van alle betrokkenen
 • Erkende opleiding, mediation ervaring met dit soort geschillen
 • Onafhankelijk + 'vrij' om deze zaak te begeleiden (inhoudelijk, relationeel)
 • Beschikbaar op gewenste termijn (tijd)
 • Specifieke expertise nodig? (taal, vakjargon, inhoudelijk)
 • Gewenste stijl (faciliterend, evaluerend, mengvorm, transformatief)
 • Team mediation nodig?

Hoe u vervolgens de ‘juiste’ mediator vindt kunt u hier vinden.

 

De spelregels bij mediation

Op het moment dat u met uw cliënt(e) kiest voor mediation als geschiloplossing is het van belang om op de hoogte te zijn van de spelregels van mediation. Het is tevens van belang om deze spelregels te communiceren naar de wederpartij. Hieronder vindt u een set aan spelregels. Let wel, deze lijst is niet limitatief. Het helpt u op weg bij het invullen van de spelregels van uw mediation.

 • De mediation vangt aan door het ondertekenen van een mediationovereenkomst, waarbij tevens het ACB mediationreglement van toepassing verklaard wordt;
 • Partijen doen vrijwillig mee; maar niet vrijblijvend. In de mediationovereenkomst wordt een inspanningsverplichting voor partijen opgenomen dat zij actief meewerken aan het vinden van een oplossing;
 • Partijen en anderen die bij de mediation zijn betrokken, ondertekenen een geheimhoudingsclausule;
 • De mediator is gebonden aan gedragsregels zoals onpartijdigheid, geheimhouding en de zorg voor een voortvarend verloop; een mediator is tevens onderworpen aan
  een tuchtrechtregeling en een formele klachtenprocedure
 • De mediator kan partijen ook afzonderlijk spreken;
 • Komen partijen tot overeenstemming, dan wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarmee de mediation eindigt;
 • Vertegenwoordigers van partijen die aan de mediation deelnemen, moeten de bevoegdheid hebben om een dergelijke overeenkomst te ondertekenen;
 • Tot het moment van ondertekening is men niet gehouden aan tijdens de mediation gedane voorstellen en ingenomen standpunten.