Geschikt

Mediation geschikt?

Het is altijd het overwegen waard of een geschil door mediation opgelost kan worden. Maar er zijn uitzonderingen waarbij het beter is een andere wijze van conflictoplossing te kiezen. Dit moet echter niet te snel aangenomen worden

Indicaties

Mediation is vooral het overwegen waard indien:

 • Partijen willen snel een einde maken aan hun conflict;
 • Er is sprake van een langdurige relatie tussen partijen;   
 • Het in stand houden of zorgvuldig beëindigen van de relatie is van belang;
 • Een business oplossing is gewenst; 
 • Een gerechtelijke uitspraak lost het achterliggende conflict niet (geheel) op;
 • Geheimhouding is van belang;
 • Er zijn meer dan twee partijen betrokken bij het conflict; 
 • Meerdere claims / conflicten spelen tegelijkertijd een rol;
 • De zaak is technisch ingewikkeld of specialistisch;
 • Het betreft een internationale zaak (bevoegdheidsproblematiek).

 

Contra-indicaties

Mediation is af te raden wanneer:

 • Een partij heeft baat bij vertraging en wil dit belang niet onderdeel van de mediation maken (geheime agenda);
 • Een (weder)partij is te kwader trouw (niet te snel concluderen: het betreft bijvoorbeeld het geval van een notoire querulant);
 • Een eerdere mediation leidde niet tot oplossing van het conflict;
 • Een precedent is gewenst (bijvoorbeeld uitleg Algemene Voorwaarden of jurisprudentievorming);
 • Het is primair van belang het gelijk van een partij openbaar te bewijzen;
 • Een partij is niet in staat verantwoordelijkheid voor besluiten te dragen.

Elk type geschil (bijvoorbeeld arbeidszaken, huurgeschillen, intellectuele eigendomskwesties, etc.) kan dus geschikt zijn voor mediation. Het hangt af van de omstandigheden en de betrokken partijen.

Een zelftest voor clienten vindt u hier.