Voorbereiding

Voorbereiding op een mediation

Een advocaat kan de initiator zijn waardoor een cliënt kiest voor mediation. Als een cliënt eenmaal partij is in zo’n mediation, kunt u als advocaat optreden als zijn coach en hem voorbereiden op de mediation. In vaktermen wordt dit mediation advocacy genoemd. Ook tijdens het exploreren en beoordelen van keuzemogelijkheden die zich tijdens de mediation aandienen, kunt u als advocaat een waardevolle rol vervullen. Het is van belang om tijdens de mediation voor ogen te houden dat de mediator niet beslist hoe het geschil opgelost wordt. De belangrijkste opgave van raadslieden is ervoor te zorgen dat alle belangen op tafel komen.

 

Wat is mediation advocacy?

Volgens de Van Dale betekent advocacy zowel de advocatuur als pleiten of verdedigen. Medation Advocacy is dus het bijstaan, i.e. pleiten voor of verdedigen van een cliënt tijdens een mediationtraject of bij andere methoden van conflictoplossing.

In deze sectie vindt u informatie over de voorbereidingshandeling die getroffen dienen te worden om goed voorbereid met de mediation te kunnen beginnen. Deze voorbereidingshandeling bestaan uit de volgende secties:

  • Mediaton geschikt?
  • De ‘spelregels’ bij mediation
  • Criteria bij de selectie van de mediator c.q. mediation instituut
  • Belangrijke elementen van een mediationovereenkomst
  • Zelftest voor cliënten
  • Voorbereiden van een cliënt
  • Zelf voorbereiden op een mediation
  • Kosten-Baten analyse
  • Aansprakelijkheidsrisico’s advocaat in mediationtraject