Quotes

Mediation en bedrijfsjuristen

‘Mediation voorkomt complexe en langdurige rechtszaken. Het voordeel van mediation kan ik het best uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Er was een inbreuk gemaakt op onze octrooien. We voorzagen een complexe en langdurige rechtszaak, dus besloten we kort na aanvang van de rechtszaak aan te sturen op een oplossing via mediation. De uiteindelijke oplossing zouden we nooit via een normale rechtszaak kunnen bereiken. Want in plaats van een schadevergoeding kwamen we tot een licentie-overeenkomst met bijkomende leveringscontracten over en weer. Die overeenkomsten leverden enkele tientallen miljoen dollars op, aanzienlijk meer dan de verwachte schadevergoeding. En het scheelde ons ook management- en marketinginspanningen om het product zelf op de markt te brengen. Wij hebben gewonnen, maar het andere bedrijf won ook. Zo bouw je een duurzame zakenrelatie op.' 

Mr A.J.A.J Eijsbouts, voormalig directeur Juridische Zaken, Akzo Nobel NV

 

Mediation en advocaten

'Mediation blijkt steeds vaker de juiste keuze. Als advocaat probeer je voor je cliënt de oplossing te vinden die het minst kostbaar is en ook op de lange duur goed uitwerkt. Dus geen jarenlange procedures met onzekerheid over de afloop. Veel cliënten sputteren eerst tegen, maar als ik ze uitleg wat de voordelen van mediation zijn boven het elkaar bestoken met procedures, dan lukt het toch vaak partijen aan de mediationtafel te krijgen. Achteraf zijn de cliënten – en ook de tegenpartijen – mij vaak dankbaar dat ik over mediation ben begonnen. Zeker ook de cliënten uit het midden- en kleinbedrijf ervaren dat in een conflictsituatie de zakelijke samenwerking in stand gehouden kan worden dankzij mediation. En de cliënten die met mediation een snelle oplossing hebben. Bereikt, komen altijd weer bij me terug. Ook zonder dat er sprake is van een geschil. Bijvoorbeeld voor algemene leveringsvoorwaarden of een advies over hoe om te gaan met de ondernemingsraad, een milieukwestie of een vraag over die nieuwe mededingingswet.'

Mr H.F. Doeleman, advocaat te Amsterdam