Meerwaarde, duur en kosten

De meerwaarde van mediation

Het aanbod te mediëren is een bewijs van de wens om alsnog in een gestructureerd proces van onderhandelen zelf tot een oplossing te komen. Mediation sluit de weg naar de arbiter of rechter niet uit. Het aanbod biedt partijen derhalve het perspectief de voordelen van mediation te genieten zonder hun rechten prijs te geven.

Ook als je een ijzersterke juridische positie hebt kan mediation waardevol zijn. Het is meestal raadzaam om een machtspositie niet uit te buiten. Vooral als je elkaar weer tegen kunt komen. Er wordt vaak jaren geïnvesteerd in het opbouwen van een goede zakelijke relatie. Een relatie is dus geld waard voor een bedrijf. Een juridische procedure kan die relatie kapot maken waarmee het een vorm van kapitaalvernietiging is.

Bovendien is procesmanagement mogelijk. Bijvoorbeeld eerst door de rechter inbreuk op een recht vast laten stellen en vervolgens via mediation over een andere oplossing dan schadevergoeding onderhandelen. In het bedrijfsleven wordt het dan ook steeds meer gebruikelijk een mediationclausule op te nemen bij het afsluiten van contracten.

 

Duur en kosten van een mediation

De concrete duur van een mediation is afhankelijk van de omvang en complexiteit van het conflict en het aantal betrokken partijen. En kan derhalve variëren van slechts 5 tot 30 uur of meer.

Voor u als advocaat is het van belang om de kosten voor uw cliënt te minimaliseren. Een mediationtraject kan een kostenbesparing opleveren. Er dient echter niet vanuit te worden gegaan dat dit ook daadwerkelijk zo is. Een goede analyse van het geschil, de inschatting of het geschil voor mediation geschikt is en het vinden  van een juiste mediator hebben een grote invloed hierop.

Om te bepalen of mediation voor uw cliënt een interessante optie is vindt u hier een kosten-baten analyse*.

 

* De kosten-batenanalyse is met toestemming overgenomen uit: Toolkit Mediation. Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar. M.A. Schonewille. 3e druk 2012, BOOM Juridische Uitgevers Den Haag.